Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalni sud u
Novom Travniku

mail print fav manja slovaveca slova

Žalbe na sudske odluke

13.05.2010.

Prijem žalbi na sudske odluke vrši se svakim danom u toku radnog vremena u pisarnici suda.

Nezadovoljna stranka nezadovoljna sudskom odlukom može uložiti žalbu nakon što joj je pismena sudska odluka dostavljena u roku određenom u pravnom lijeku koji je sastavni dio sudske odluke.

Žalba na sudsku odluku predaje se u pisarnici suda u prizemlju zgrade  suda.

Sud je dužan da jedan primjerak žalbe dostavi protivnoj strani koja u roku od 8 dana od dana prijema može dostaviti odgovor na žalbu.

 


Vijest je napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh