• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Novom Travniku

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Medijacija

  Sukladno važećim propisima Kantonalni sud Novi Travnik Vas upoznaje sa mogućnošću da spor, osim putem suda, možete pokušati riješiti i u postupku medijacije.

   

  Što je medijacija?

  Medijacija je postupak u kojem treća, neutralna osoba (medijator) pomaže strankama u njihovima nastojanjima usmjerenim prema postizanju obostrano prihvatljivog rješenja njihovog spora.

  Sporazum postignut u postupku medijacije ima snagu ovršne/izvršne isprave. Ako ne dođe do dragovoljnog izvršenja sporazuma stranke ovrhu/izvršenje mogu tražiti od suda. Ipak, praksa je pokazala da stranke u 90% slučajeva dobrovoljno ispunjavaju obveze. Za razliku od suda gdje žalba odlaže izvršenje, u postupku medijacije stranke odmah imaju ovršnu/izvršnu ispravu.

  Za dodatne informacije o pokretanju postupka medijacije i odabiru medijatora, te troškovima postupka medijacije možete posjetiti web-stranicu Udruženja medijatora u BiH na adresi www.umbih.co.ba ili direktno kontaktirati kancelarije Udruženja medijatora u BiH na brojeve telefona 051/316-682 (Banja Luka) i 033/215-825 (Sarajevo), svakim radnim danom.

   

  Kako postupa Kantonalni sud u postupku medijacije?

  U postupku medijacije sud postupa sukladno donesenoj Proceduri o postupku medijacije za predmete pred Kantonalnim sudom Novi Travnik broj: 006-0-Su-09-000 367 od 04.03.2009. godine.       

  Ovom procedurom Kantonalni sud Novi Travnik identificira vrste predmeta koji su podobni za postupak medijacije, uspostavlja procedure za upućivanje predmeta na medijaciju, implementira program upućivanja predmeta i prati rezultate postupka medijacije.

   

  Identificiranje vrste predmeta koji su podobni za postupak medijacije

  Predmeti Kantonalnog suda Novi Travnik koji su podobni za postupak medijacije su:

  -          predmeti upravnih sporova,

  -          rješavanje o imovinsko pravnom zahtjevu stranke u prvostupanjskim kaznenim predmetima

  -          drugostupanjski građanski predmeti,

  -          drugostupanjski privredni predmeti.

   

  Procedure za upućivanje predmeta na medijaciju

              Stranke u sporu mogu se sporazumjeti da i nakon pokretanja sudskog postupka spor riješe u postupku medijacije.

              Prijedlog da se spor riješi u postupku medijacije strankama u postupku može dati i sud.

  Ukoliko predsjednik vijeća, sudac pojedinac ili sudac izvjestitelj ocijeni da je to svrsishodno (postizanje obostrano prihvatljivog rješenja, ušteda novca, ušteda vremena za sudove i stranke obzirom na brzinu i učinkovitost postupka medijacije, smanjenje obujma predmeta u sudu, dostupnost pravde, izgradnja javnog povjerenja u pravosudni sustav) predložit će strankama u sporu da spor riješe u postupku medijacije.

  U tom cilju pokrenut će se postupak obavještavanja stranaka o mogućnosti rješavanja njihovog spora u postupku medijacije: u predmetima upravnih sporova – dostavom akta „INFORMACIJA SUDA O MOGUĆNOSTI RJEŠAVANJA SPORA POSTUPKOM MEDIJACIJE“ tužitelju u upravnom sporu, odnosno dostavom istoga tuženom uz slanje tužbe na odgovor, a kod drugostupanjskih građanskih i privrednih predmeta dostavom navedene Informacije i tužitelju i tuženom. Uz „Informaciju suda o mogućnostima rješavanja spora postupkom medijacije“, strankama će se dostaviti i „Odgovor na upit suda o pokretanju postupka medijacije“, kao i brošure ili drugi promotivni materijali Udruženja medijatora.

              Ukoliko obje stranke u otvorenom roku ne prihvate mogućnost rješavanja njihovog spora putem medijacije, sudski postupak će se nastaviti.

  U slučaju dobivene suglasnosti stranaka da spor riješe medijacijom, sud će zastati sa sudskim postupkom do okončanja postupka medijacije, a Udruženju medijatora BiH poslati  Obavijest o saglasnosti za postupak medijacije.

   

  Implementiranje programa upućivanja predmeta i praćenje rezultata

  O svakom predmetu pogodnom za postupak medijacije, predsjednik vijeća, sudac pojedinac ili sudac izvjestitelj, obavijestit će predsjednicu suda.

  Uspostavit će se evidencija predmeta Kantonalnog suda u kojima je dostavljena Informacija strankama o medijaciji – „Knjiga predmeta pogodnih za medijaciju“ koja će sadržavati sve relevantne podatke o tijeku postupka medijacije.

  Služba Udruženja medijatora BiH obavijestit će sud o ishodu medijacije, a stranke u sporu dužne su sudu dostaviti preslik sporazuma o nagodbi, kako bi se predmet na sudu završio.

  Kantonalni sud Novi Travnik pratit će rezultate postupka medijacije o čemu će se sačinjavati mjesečna i tromjesečna izvješća koja će biti predmet opće i posebne evaluacije na Općoj sjednici Kantonalnog suda, odnosno na sjednicima sudskih odjeljenja. U ovisnosti od rezultata postupka medijacije pristupit će se unapređenju, odnosno izmjeni, dopuni istoga.

  O rezultatima  postupka medijacije sud će informirati javnost.

  Sastavni dio ove Procedure su obrazci broj 1., 2. i 3 koji se koriste u postupku upućivanja predmeta na medijaciju.  

   

  • 1 - 1 / 1
  • 1