Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalni sud u
Novom Travniku

mail print fav manja slovaveca slova

Razgledanje spisa

U skladu sa zakonom koji reguliše slobodu pristupa informacijama, javnost i stranke imaju pravo pristupa spisima predmeta i upisnicima suda radi uvida u spise i kopiranja u prisustvu ovlaštenog uposlenika suda.


Razgledanje i prepisivanje spisa predmeta vrši se u prostorijama pisarnice i pod nadzorom radnika pisarnice u vrijeme određeno za primanje lica koja nisu pozvana.


Službenik za odnose sa javnošću je dužan postupati u skladu sa zakonom koji reguliše slobodu pristupa informacijama.


Vijest je napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh