Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalni sud u
Novom Travniku

mail print fav manja slovaveca slova

Državni službenici i namještenici

Državni službenici

 

Amra Bosto                  Sudski administrator

-                                  Tajnik suda

Danijela Joskić              Stručni suradnik za opće i pravne poslove

Azra Lendo                   Glasnogovornik suda

Rubina Begović             Šef pisarne

Amila Fazlibegović        Stručni saradnik za čuvanje materijalnih dokaza

Eda Furundžija              Stručni saradnik-psiholog

 

 

 

Namještenici

Almir Račić                   Šef odsjeka za opće, IKT i pomoćne poslove

Sabahudin Grabus         Viši referent za poslove blagajne i dr. fin. poslove

Nihad Hadžić                 Viši referent pisarnice za upravljanje predmetima

Mladen Jović                  Viši referent pisarnice za unos dokumenata

Vlado Ramljak                Viši referent pisarnice za unos dokumenata

Blagica Grebenar            Viši referent za poslove arhive idr. admin-teh.poslove

Alisa Stojak                    Samostalni referent za rač.-financijske poslove

Zineta Tica                      Viši referent-daktilograf u mirovini

Almasa Brkić                  Viši referent-daktilograf

Nusreta Skrobo               Viši referent-daktilograf

Mira Kolak                      Viši referent-daktilograf u mirovini

Senada Kadić                 Viši referent-daktilograf u mirovini

Bosa Zlatunić                  Viši referent-daktilograf u mirovini

Mironija Jozak                 Viši referent-daktilograf

Ivana Čorić                      Viši referent-daktilograf

Lidija Kolak                     Viši referent-daktilograf

Sanela Nesimi                 Viši referent-daktilograf

Slađana Dujo                   Viši referent-daktilograf

Samra Mehmedović          Viši referent-daktilograf

Ivana Martinović-Čakarić    Viši referent-daktilograf

Erma Jusić                      Viši referent-daktilograf   

Bećir Zukić                      Referent-dostavljač

Mirko Šainović                 Referent-portir

Darko Rajić                     Viši referent-vozač

Luca Pejaković                Pomoćna radnica - spremačica

Zekira Prcanović              Pomoćna radnica - spremačica

 Sudbeni vježbenici/pripravnici

Matea Cakalin               Sudbeni vježbenik/pripravnik

Jelena Knežević            Sudbeni vježbenik/pripravnik

Aladin Kalbić                  Sudbeni vježbenik/pripravnik

Ivan Zelenika                 Sudbeni vježbenik/pripravnik

Đemila Mujić                  Sudbeni vježbenik/pripravnik

Emira Čakić                   Sudbeni vježbenik/pripravnik

Dženita Mameleđija       Sudbeni vježbenik/pripravnik

Ivona Babić                    Sudbeni vježbenik/pripravnik


Vijest je napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije