Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalni sud u
Novom Travniku

mail print fav manja slovaveca slova

Prijem u radni odnos državnih službenika i namještenika

Prijem u radni odnos državnih službenika i namještenika i njihovo postavljanje odnosno raspoređivanje na odgovarajuće radno mjesto vrši se u skladu sa zakonom i pravilnikom.

U odnosu na prava i dužnosti državnih službenika primjenjuju se sljedeći propisi:

 

1. na državne službenike primjenjuje se Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06, u daljem tekstu: Zakon o državnoj službi) i podzakonski propisi doneseni na osnovu tog zakona,

 

2. na namještenike primjenjuje se Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj 49/05, u daljem tekstu: Zakon o namještenicima ) i podzakonski propisi doneseni na osnovu tog zakona.

 

Na prava i dužnosti državnih službenika i namještenika pored propisa iz stava 2. ovog člana primjenjuju se, u skladu sa zakonom i opći propisi o radu i kolektivni ugovori.

 


Vijest je napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh