Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalni sud u
Novom Travniku

mail print fav manja slovaveca slova

Zahtjev/zamolba za snimanje glavnog pretresa


Vijest je napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Tko može izvršiti uvid u spise predmeta

Stranka ili ovlaštena osoba (punomoćnik) može razgledati, vršiti prijepis i preslike spisa pod nadzorom ovlaštenog uposlenika u tijeku radnog vremena.

Na zahtjev stranke, branitelja, punomoćnika stranke ili njenog zakonskog zastupnika sud će, dozvoliti izradu kopije audio materijala na CD.


Vijest je napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Prijem kod Predsjednice suda

Termin za razgovor sa predsjednicom suda u svezi Vašeg predmeta možete prijaviti kod tehničke tajnice predsjednice suda, podnošenjem pisanog zahtjeva sa navođenjem broja predmeta i razloga za prijem. Prijem će se omogućiti u jednom od slobodnih termina za prijem stranaka kod predsjednice suda i to svake srijede u vremenu od 9,00 do 15,00 sati. Iz opravdanih razloga stranka se može primiti i drugim radnim danom, ukoliko se ocijeni da je njen zahtjev opravdan i traži žurno postupanje.

Kontakt telefon: 030 791-200,

Email adresa: lidija.kolak@pravosudje.ba

 

Prilikom davanja informacija o Vašem predmetu isključen je svaki razgovor i davanje izjava o vjerovatnom ishodu sudskog postupka.


Vijest je napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Uvjerenje da nije pokrenut upravni spor glede stana

Kantonalni sud Novi Travnik izdaje uvjerenje kojim se dokazuje da stranka nije pokrenula upravni spor glede stana.

 

Za uvjerenje da nije pokrenut upravni spor glede stana, potrebno je:

 

-          donijeti osobnu iskaznicu/ličnu kartu ili punomoć ovjerenu kod nadležnog tijela;

-          donijeti kopiju ugovora o korištenju stana;

-          ispuniti obrazac za izdavanje uvjerenja;

-          uplatiti pristojbu/taksu u iznosu od 10,00 KM na žiro račun:

PRISTOJBE/TAKSE KANTONA SREDIŠNJA BOSNA/SREDNJEBOSANSKOG KANTONA

Žiro račun: 3380002210020912

Vrsta prihoda 722221. Općina: 065.

 

Popunjen obrazac za izdavanje uvjerenja da nije pokrenut upravni spor glede stana, zajedno sa dokazom o uplati pristojbe/takse (priznanica) predajte referentu pisarne/pisarnice Suda.

Sve dodatne informacije možete dobiti neposredno od referenta pisarnice. 


Vijest je napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka

Ovim uvjerenjem dokazujete da protiv Vas nije podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu, a ni izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela za koja se predviđa novčana kazna ili zatvor. Kantonalni sud Novi Travnik izdaje ovo uvjerenje za područje Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona.

 

Postupak izdavanja uvjerenja

Za uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak protiv Vas, potrebno je da:

-          dođete u Općinski sud na čijem području imate prebivalište,

-          ponesete sa sobom osobnu iskaznicu/ličnu kartu,

-          ispunite zahtjev za izdavanje uvjerenja (obrazac) s osobnim podacima i na isti se čitko potpišete,

-          uplatite pristojbu/taksu u iznosu od 10,00 KM u pošti ili banci na transakcijski račun broj:   3380002210020912, vrsta prihoda: 722221, Općina: 065.

 

 

Gdje se može dobiti obrazac?

Obrazac možete dobiti u sudu.

Popunjen obrazac za izdavanje uvjerenja, zajedno sa dokazom o uplati sudske pristojbe (priznanica), predajte referentu pisarne/pisarnice.

 

Uredno obrađeni zahtjevi u Općinskim sudovima, mogu se službeno dostavljati Kantonalnom sudu Novi Travnik ili neposredno, u hitnim slučajevima stranke mogu osobno donijeti u Kantonalni sud Novi Travnik.

 

Kad se može podići uvjerenje?

Kantonalni sud  Novi Travnik će u zakonskom roku obraditi zahtjev i uvjerenje uručiti stranci, ovlaštenom punomoćniku stranke ili poslati poštom Općinskom sudu Travnik, Općinskom sudu Bugojno ili Općinskom sudu Kiseljak.

             

 

Sve dodatne informacije možete dobiti izravno kod referenta  u prijemnom uredu suda ili putem tel.: 030 791-500.


Vijest je napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Kako mogu doći do sudije u postupku

Do sudije koji sudi u Vašem postupku nije dozvoljeno dolaziti bez poziva ili uz nazočnost suprotne stranke u postupku.


Vijest je napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh