Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalni sud u
Novom Travniku

Edukacija na temu „Smjernice za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u pravosudnim institucijama“

24.11.2015.

Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće BiH, uz podršku DCAF-a i Atlanske inicijative usvojilo jeSmjernice za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u pravosudnim institucijama. U sklopu implementacije navedenih “Smjernica”, u obvezi svih pravosudnih institucija je da za sve uposlene upriliče edukaciju uz prezentaciju promotivnog materijala i video prikaza.

 

Dana 24.11.2015.godine u Kantonalnom sud u Novom Travniku održana je edukacija za sve uposlenike suda s ciljem upoznavanja sa Smjernicama – kao strategije prevencije seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u pravosudnim institucijama.

 

Obuku je proveo Nihad Hadžić koji je pored tajnika suda Nedice Vukić imenovan za stručnog savjetnika za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u Kantonalnom sudu u Novom Travniku.

 

Edukacija je realizirana za dvije grupe u terminima od 13.30 do 14.00 sati za prvu grupu i terminu od 14:15 do 14:45 sati za drugu grupu uz prezentaciju promotivnog materijala i video prikaza. Edukaciji su prisustvovali predsjednica suda, sudije, stručni saradnici, pripravnici i namještenici zaposleni u sudu.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

seks4.JPG

seks3.JPG

seks1.JPG

Ostale fotografije