Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalni sud u
Novom Travniku

Obilježen Europski dan pravde

31.10.2019.

              Kantonalni sud u Novom Travniku kao predstavnik Bosne i Hercegovine u Europskoj mreži pilot sudova, obilježio je Europski dan pravde dana 31.10.2019. godine, sa slijedećim aktivnostima:

 

              9.00 sati Dani otvorenih vrata suda:
              Slobodan pristup sudu građanima, organizirani obilasci zainteresiranih građana, učenika osnovnih i srednjih škola, te studenata.

            Predstavnici suda su zainteresirane osobe, učenike i studente upoznali sa radom suda, sa naglaskom na upoznavanje sa Smjernicama za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u pravosudnim institucijama u BiH. 

           

             10:30 sati Okrugli stol: Rodno zasnovano nasilje: Izazovi i napredak u BiH” Hotel   ”Central” Vitez

            Okrugli stol je organiziran uz suradnju i podršku projekta Atlantske Inicijative  (AI) i okupio je predstavnike ministarstava, sudova, tužiteljstva, Odvjetničke komore, centara za socijalni rad, te drugih vladinih i nevladinih organizacija u KSB/SBK.

            Na Okruglom stolu je predstavljena tema “Rodno zasnovano nasilje: Izazovi i  napredak u BiH”. Prezentatori su bili Majda Halilović, voditeljica Odjela za istraživanje  u Atlantskoj inicijativi u BiH i Milanko Kajganić, tužitelj Tužiteljstva BiH.

 

            Europski dan pravde ustanovljen je 05.06.2003. godine od Vijeća Europe i Europske komisije. Obilježava se svake godine u mjesecu listopadu sa ciljem da približi građanima pravosudni sustav, kako bi im se učinio dostupnijim, kao i da im se pruži mogućnost da bolje razumiju svoja prava i upoznaju sredstva koja im stoje na raspolaganju radi ostvarivanja njihovih prava. Sudovi zemalja članica Europske mreže pilot sudova posebno su pozvani da učestvuju u obilježavanju Europskog dana pravde. Web stranica Vijeća Europe i Europske Komisije sadrže informacije o Europskom danu pravde, gdje se mogu pronaći liste aktivnosti koje se provode povodom obilježavanja ovoga dana.

 

Više: https://www.coe.int/en/web/cepej/events/european-day-of-justice


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Dnevni red

Agenda

Program

Prateće fotografije

poster.jpg

EDP2019_9.jpg

EDP2019_5.jpg

Ostale fotografije