Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalni sud u
Novom Travniku

Video konferencija, Projekat "Unaprijeđenje kvalitete pravosuđa"

13.07.2020.

            U okviru Projekta „Unaprijeđenje kvalitete pravosuđa” kojeg implementira Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine i Sudskog vijeće Nizozemske dana 13.07.2020.godine u Kantonalnom sudu u Novom Travniku održana je finalna video konferencija Projekta „Unaprijeđenje kvalitete pravosuđa”. Video konferencija okupila je 32 učesnika  raspoređena u dva ureda Kantonalnog suda u Novom Travniku koji su bili  povezani video linkom sa VSTV-om i Okružnim sudom u Amsterdamu

 

            Teme sastanka su bile: Involviranost drugih sudova u SBK/KSB u projektne aktivnosti  i  aktivnosti Radnih grupa u proteklom periodu, usvajanje Smjernica za postupanje u parničnom postupku i objavljivanje rezultata upotrebe Smjernica, simulacija suđenja, video pripremnog ročišta održanog u Općinskom sudu u Travniku, objavljena Sudska praksa u postupku usaglašavanja podataka o nekretninama između katastara i zemljišne knjige u okviru „Projekta registracije nekretnina diskusija, koje je pripremio Općinski sud u Travniku, te diskusija o  video-prezentacji  „Kvalitet”  profesorice Ruth de Block. Prisutnima se  obratila predsjednica Kantonalnog suda u Novom Travniku Katica Jozak-Mađar te predsjednici općinskih sudova Travnik, Bugojno, Jajce i Kiseljak i to: Goran Dujić, Randžana Hadžibegović Haračić, Safija Cerić  i Božana Banduka. Aktivno su na Konferenciji sudjelovale sudije Okružnog suda u Amsterdamu Ole Jan van Leeuwen i Ritsaert Mulderije  i viša stručna saradnica Mariko Kloppenburg kao i zamjenik rukovoditelja Projekta Kenan Ališah, pravna savjetnica za kvalitet pravosuđa Vesna Pirija i pravna savjetnica Ehlimana Međić, ispred VSTV-a BiH. O implementacji Smjernica za postupanje u parničnom postupku i Memorandumu o suradnji između Kantonalnog suda u Novom Travniku i općinskih sudova KSB/SBK  govorili su sutkinja Mirjana Grubešić predsjednica građanskog odjeljenja i sudac Senad Begović predsjednik upravnog odjeljenja  Kantonalnog suda u Novom Travniku  te sutkinje  Općinskog suda u Travniku Halida Šabić i Jasmina Tahirović kao i  sutkinja Sanela Simišić i sudac Alem Ribić iz Općinskog suda Jajce.

 

            Doneseni su sljedeći zaključci trećeg sastanka sa ciljnim sudovima faze II Projekat „Unaprijeđenje kvalitete pravosuđa”:

 

1)     Sudovi će nastaviti sa primjenom Smjernica za postupanje u parničnom postupku i drugih alata razvijenih u okviru projekta, koji doprinose efikasnosti i kvalitetu parničnog postupka;

 

2)     U skladu sa epidemiološkom situacijom, sudovi će iznaći način da nastave praksu održavanja redovnih sastanaka/konsultacija uspostavljenu potpisanim memorandumima o saradnji;

 

3)     VSTV BiH će vršiti periodični monitoring održivosti rezultata postignutih projektom;

 

4)   Sudovi će kontinuirano razmatrati potrebu za revizijom Smjernica za postupanje u parničnom postupku, te, u tom pogledu, posebno razvijati saradnju sa punomoćnicima;

 

5)   U skladu sa iskazanom potrebom sudova da razviju smjernice za postupanje u izvršnom i/ili krivičnom postupku, predsjednici sudova će organizirati radne grupe koje će raditi na primjeni rezultata i dobre prakse projekta i na drugim referatima;

 

6)    U skladu sa planom koji su izložili Okružni i Osnovni sud u Doboju, a slijedom dobre prakse sudova u Zeničko-dobojskom i Srednjobosanskom kantonu, ovi sudovi će poduzeti aktivnosti na uključivanju svih prvostepenih sudova iz Regije Doboj u projekt. Pri tome će sudovima biti ustupkljeni svi dosadašnji alati razvijeni u projektu, kao i Kompilacija materijala koja je ranije dostavljena sudovima faze II.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

naslov_memorandum.jpg

u2.JPG

u3.JPG

Ostale fotografije