Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalni sud u
Novom Travniku

Tjedni sudske nagodbe, 21.09.-02.10.2020. godine

09.09.2020.

            U periodu od 21.09.-02.10.2017. godine u svim prvostupanjskim i drugostupanjskim sudovima  u Bosni i Hercegovini provodit će se aktivnost „Tjedni sudske nagodbe”.

            Tjedni sudske nagodbe imaju za cilj da se  u  što većem broju predmeta u kojima postoji mogućnost sklapanja sudske nagodbe riješe  predmeti mirnim putem, u skraćenom postupku, što će imati dalji pozitivan utjecaj na efikasnost vođenja sudskih postupaka.

            Ovim aktivnostima VSTV BiH želi pozitivno utjecati na efikasnost sudskog postupka kroz stvaranje tolerantnog okruženja među strankama, očuvanje privatnih i poslovnih odnosa, te smanjenja ekonomskog i društvenog troška. Prioritet se postavlja na brzo i efikasno rješavanje spora, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda.

            Kantonalni sud u Novom Travniku će u ovom projektu uzeti aktivno učešće, sukladno Planu aktivnosti u cilju organizacije „Tjedana sudske nagodbe” broj: 06 0 Su 014347 20 Su od 28.08.2020. godine.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

nagodba.jpg