Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalni sud u
Novom Travniku

Smjernice za postupanje u parničnom postupku sudova u KSB/SBK i Memorandum o suradnji

25.06.2020.

            Uz suradnju i podršku  Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća BiH,  Sudske administracije Norveške i  Sudskog vijeća Nizozemske u okviru Projekta „Unaprijeđenje kvalitete pravosuđa” dana 25.06.2020.godine u Kantonalnom sudu u Novom Travniku održan je sastanak predsjednika Općinskih sudova i Kantonalnog suda u Novom Travniku.  Upriličeno je svečano potpisivanje Memoranduma o suradnji između Općinskih sudova i Kantonalnog suda u Novom Travniku i  donesena je Odluka o objavljivanju Smjernica za postupanje u parničnom postupku sudova KSB/SBK koje imaju upućujući karakter za suce i učesnike u postupku  pred ovim sudovima.

 

             Naime, u tijeku implementacije projektnih aktivnosti koje su započete u 2019.godini sa Općinskim sudom Travnik i Kantonalnim sudom iz Novog Travnika prepoznata je potreba da se nastavak aktivnosti proširi na Općinski sud Bugojno, Općinski sud Jajce i Općinski sud Kiseljak što je u konačnici rezultiralo  donošenjem jedinstvenih Smjernica.

 

            Ovome su  prethodili sastanci sa Ekspertnim timom iż  Nizozemske čiji je doprinos nemjerljiv i od velikog značaja za uspijeh cijelog Projekta a  kojeg su činili suci Okružnog suda u Amestardama i to Ole Jan van, viši sudija, Miriam van der Kaay i sutkinja, Marina Pier Okružni sud u Amsterdamu  te predstavnici Općinskih sudova KSB/SBK i Kantonalnog suda u Novom Travniku  koji su radili u dvije grupe: Radna grupa za suradnju između prvostupanjskih i drugostupanjskih sudova i Radna grupa za upravljanje parničnim postupkom.  

 

             Unaprijeđenje rada sudova podrazumijeva i implementaciju najboljih praksi ali i razvoj suradnje između prvostepenih sudova  i nadležnog drugostepenog suda, ujednačavanje sudske prakse i jačanje procesne discipline što je potpisanim Smjernicama i učinjeno. Potpisinice Memoranduma su suglasne da se uspostavljena suradnja treba i dalje razvijati i unapređivati i obavezuju se na kontinuirano djelovanje kroz proboljšane procesne discipline.

 

             Nastavak Projektnih aktivnosti planiran je u 2020.-2021. godini  predstavljanjem Smjernica široj javnosti, strankama, odvjetnicima, pravobraniteljima i drugim fizičkim i pravnim osobama koje učestvuju u postupcima pred sudovima Kantona Središnja Bosna.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh