Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalni sud u
Novom Travniku

Presuda za kazneno djelo “Prinuda na spolni odnošaj“

17.07.2020.

            Kantonalni sud u Novom Travniku objavio je dana 17.07.2020. godine presudu kojom je oglasio krivim optuženog Z.M.  zbog  kaznenog djela  „ Prinuda na spolni odnošaj“ iz članka 206. Kaznenog zakona Federacije BiH, u vezi sa člankom 55. istog Zakona  Federacije Bosne na kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) mjeseci.

            Na temelju članka 202. st.1. Zakona o kaznenom postupku Federacije BiH, optuženi se obvezuje da Kantonalnom sudu u Novom Travniku naknadi troškove kaznenog postupka na ime paušala u iznosu od 200,00 KM, te da Općinskom sudu u Jajcu naknadi troškove kaznenog postupka koji su nastali pred tim sudom, o čijoj visini će biti odlučeno posebnim rješenjem Općinskog suda u Jajcu.

 

         

            Više...


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh